Het Mozilla Festival, ook wel liefkozend MozFest genoemd en gehost door de Mozilla Foundation, maakt gebruik van de collectieve kracht van onverwachte samenwerkingen – van analoge artiesten en technologen die zich inzetten voor het algemeen belang tot beleidsmakers en queer-activisten – om op creatieve wijze de status quo te doorbreken en onze onlinewereld opnieuw in te kaderen en vorm te geven.

We schrijven code. We maken kunst. We brainstormen over producten en beleid waarbij de gebruiker vooropstaat. En we doen het als één collectieve beweging. Samen staan we sterker en kunnen we meer bereiken richting ons gemeenschappelijke doel: een gezond internet en betrouwbare AI.

Wat maakt MozFest uniek?

Ruimtes en sessies

Stel u Ruimtes (Spaces) op MozFest voor als minifestivals. Binnen elke Ruimte kunnen deelnemers alles vinden wat ze nodig hebben: interactieve, door de gemeenschap geleide sessies, inspirerende lezingen, kunstinstallaties, veel koffie en gemeenschappelijkheid. Er zijn meerdere activiteiten tegelijk gepland, zodat bezoekers zelfs binnen een Ruimte hun eigen avontuur kunnen kiezen.

“Het festival staat bekend om zijn gemeenschapsgevoel, het diverse publiek dat het trekt en dat het een enorm scala aan onderwerpen behandelt die vaak worden geschuwd door meer ‘pure tech’-conferenties.”

THE GUARDIAN

Een groep deelnemers tijdens een sessie op MozFest
Een van de vele sessies die voortkomen uit de gesprekken die tijdens het festival plaatsvinden

Een derde van de aanwezigen organiseert op een bepaald moment tijdens het evenement hun eigen activiteit, wat zich vertaalt in een voortdurende uitwisseling van kennis tussen de aanwezigen. Dit ondersteunt de meest duurzame slogan van MozFest: ‘Kom aan met een idee, vertrek met een gemeenschap’.

Een kijkje in een Ruimte: Decentralisatie

Door mensen in staat te stellen technologieën, beleid en samenlevingen te veranderen, nemen we de controle weg bij gecentraliseerde autoriteiten en monopolisten. Het worstelteam achter de decentralisatieruimte organiseerde sessies met de bedoeling de macht terug te brengen naar de mensen en gemeenschappen, om er zo voor te zorgen dat het internet en geautomatiseerde besluitvormingsprocessen worden gestuurd door diegenen die erdoor worden beïnvloed in plaats van de elite.

In 2019 waren er 47 sessies in de Decentralisatieruimte; een paar van de hoogtepunten:


Betrouwbare AI en internetgezondheid

Bij Mozilla zetten we ons in om de wereld te helpen bij het verkrijgen van kunstmatige intelligentie (AI) die aantoonbaar vertrouwen verdient. Privacy, transparantie, menselijk welzijn en verantwoordingsmechanismen zijn allemaal in de kern van AI-producten en -processen nodig om betrouwbare AI te realiseren.

Een poster op een prikbord met de tekst ‘Trust Me I'm An AI’
Persoon met een T-shirt waarop staat dat deze technologie in de juiste handen kan vallen

Bij MozFest onderschrijft dit de Ruimtes en Sessies, waardoor ieders werk, gesprekken en gezamenlijke inspanningen worden gestimuleerd om een gemeenschappelijk doel te bereiken.