Doch mei ús mei op Discord

Doch mei oan Mozilla Festival op Discord en doch it hiele jier troch mei oan ferskate wrâldwide bewegingen, gearwurkje oan Trustworthy AI, en bliuw op de hichte fan eksklusyf nijs en eveneminten.

Doch mei op Discord
in jubeljende mannichte oanwêzigen by MozFest

MozFest is in unike hybride: foar in part in keunst-, tech- en maatskiplike gearkomst, foar in part makkerfestival, en de meast foaroansteande gearkomst foar aktivisten yn wrâldwide bewegingen dy't stride foar in humane digitale wrâld.

In foto fan in persoan dy't mei syn laptop op de trap fan de MozFest House-lokaasje sit, neist harren is in oranje en rose boerd mei it MozFest House-logo.

Hûnderten sesjes

Meislepende sesjes dy't de bêste foarbylden op it mêd fan privacy oanleare, oplossingen ûntwikkelje foar online desynformaasje en yntimidaasje, iepen boarne helpmiddelen bouwe, betroubere AI-ynnovaasjes stypje en mear

In foto fan de MozFest-iepeningssirkel, mei in grutte groep dielnimmers dy't allegearre mei harren hannen yn de loft jûchheie op in fideokonferinsjeplatfoarm.

Tûzenen dielnimmers

Keunstners, aktivisten, technologen, ûntwerpers, studinten en sjoernalisten fan oer de hiele wrâld besykje elk jier it MozFest.

In foto fan in persoan dy't in fjouwerkant plakbriefke op in boerd pleatst, wêr't de kleur fan it briefke oanjout oft se beslissingen fan in AI fertrouwe.

Mear as 145 lannen

MozFest ferwolkommet aktivisten út Taipei, programmeurs út Berlyn, dosinten út Nairobi, ûndersikers út Brazilië en oaren út regio's en bewegingen fan oer de hiele wrâld

Yn de rin fan ôfrûne jierren hat MozFest de beweging oanfjurre om derfoar te soargjen dat ynternet de minskheid ta goede komt yn stee fan skea ta te bringen. Wy hâlde fokus yn ús wurk om in sûner ynternet en betrouberdere AI te bouwen.


Doch mei oan de ynternetsûnensmienskip foar dizze spannende mooglikheden en eveneminten dy’t ûndersykje wat der nedich is om in better web te bouwen.

Utljochte sesjes op MozFest House: Kenia

Afrikaansk feminisme yn grutte sosjale gegevens: wêrom wy radikale soarch befoarderje moatte op it mêd fan digitaal aktivisme

Afrikaanske feministen nimme radikale soarch oan as mienskiplik en selsfertsjintwurdige ferset tsjin ferskate útdagingen, fan tsjinslach oant steatsûnderdrukking. It hjoeddeiske digitale lânskip hat lykwols nije kompleksiteiten yntrodusearre. Technologyen foar keunstmjittige yntelliginsje meitsje konteksten fan brûkersgegevens, en marketingstrategyen stimulearje online binden, en meitsje útdagingen foar aktivisten dy’t stribje om soargen te stimmen en digitale mienskippen te koesterjen.

Kiswahili: oarspronklike talen as ynstruminten foar ynklusiviteit

Dizze sesje sil in skiednis fan de standerdisearring fan it Kiswahili befetsje, mei in blik op hoe’t koloniale machten de taal yn har foardiel brûkten en hoe’t de (standerdisearre) taal groeide en yn oare gefallen Kiswahily-dialekten ferdwine liet.

Afrikaanske perspektiven oer it foarmjen fan feilichheid en wolwêzen fan bern yn digitale romten

Dizze sesje besiket petearen te iepenjen en te op gong te bringen oer lokale en kontekstualisearre oanpak fan stúdzje en strategyen foar it begripen fan de ynfloed fan digitale media op jonge minsken yn Afrika, fan Afrikaanske praktiken, ûndersikers, beliedsmakkers, aktivisten en gelearden.

Digitale arbeid dekodearje: hoe technologygiganten de ekstraksjepraktiken fan har foarâlden fan út it bedriuwslibben nei dogge

De tasizzing fan technology om wurkmooglikheden te meitsjen, yn ûntwikkelingslannen, bûten fysike geografyske grinzen hat ûnearlike wurkbehannelingen ferburgen. It ûntbrekken fan regeljouwingskaders foar arbeidsmerken yn guon lannen yn Afrika om de spesjale betingsten fan digitaal ynskeakele nije foarmen fan wurk oan te pakken, de opkomst fan net-standert wurkgelegenheid, in ferskynsel dat woartele is yn deregulearring fan de arbeidsmerk, wurdt fersterke troch digitale transformaasje.

De golven harmonisearje: navigearje troch de impact fan AI op Afrikaanse podcasting

Yn de ôfrûne jierren hat AI in eksplosive tanimming yn populariteit ûnderfûn, foar in grut part dreaun troch trochbraken lykas de revolúsjonêre grutte taalmodellen (LLM's) lykas ChatGPT. Tagelyk is podcasting ûntstien as in formidabel medium foar kreative ekspresje en kulturele fertsjintwurdiging, benammen te midden fan en nei de COVID-19-pandemy. Dizze sesje sil de mooglike gefolgen fan AI, sawol posityf as negatyf, ûndersykje op in yndustry dy’t stim jout oan marginalisearre mienskippen.

piktogram boekomslach

Untdek it bekroande MozFest-boek, in fiering fan ús ferline en ús takomst.

Dialogen en debatten

Daniel Motaung, in baanbrekkende pleitbesoarger yn etyske technology, stiet sintraal op MozFest House: Kenia 2023. Navigearje troch it yngewikkelde web fan it digitale ryk en ûndersykje de ûnskatbere rol dy’t ynhâldsmoderatoren spylje by it foarmjen fan in feilige en betsjuttingsfolle online ûnderfining.